Innlegg

Viser innlegg fra 2015

How I finally managed to keep a diary

Set up CryptSync, it keeps a local folder unencrypted, so you can work on them, while keeping a live synced version in the magical (but never think it's safe from hacking or snooping employees, I've seen the inner workings of many a server through my work as a system developer, and boy...security is a joke, doesn't matter if it's a 4 man start-up or a 5000 global IT-finance service provider, social hacking is just a matter of wanting...
And one of the things I needed in my 10 or 11 try at writing a diary, was to be able to be totally honest with myself, and be able to write without trying to hide the identity of the people which I'm interacting with....which makes it very hard and super tedious to write a diary, and though sometimes cathartic, I write to achieve long term goals, and deal with major personal change, so it can go days between writing...but being able to write whatever I want, with little to no fear of turning my thoughts into more malleable writing, makes doi…

Norsk poltikk - Kommunevalg 2015

Vi er et velfungerende sosialdemokrati, som i det store og hele ikke trenger vår input, og slik situasjonen er i dag,
særlig med tanke på en usikker europeisk fremtid (50% arbeidsledighet hos spanjoler under 25....det kan ikke skyves under stoler for alltid) bør det viktigste spørsmålet være å velge dyktige ledere, uavhengig av parti...realforskjellen mellom ytterste venstre og høyre på Stortinget er i mine øyne neglisjerbar.

Særlig gjelder dette i kommunevalg, jeg grøsser av tanken på at vi har 428 kommuner som alle er forpliktet til å levere et ganske omfattende tilbud til sine beboere....med takten på lønninger i det private, og en stadig mindre ideologisert hverdag, kan jeg ikke i min villeste fantasi se for meg at vi har nok dyktige folk med en oppriktig samfunnsinteresse og følelse av ansvar for stillingene...kompiskorrupsjon og uendelige statlige overføringer som ingen politikere ser ut til å ville ta seg bryet med å gjøre særlig gjennomsiktig er dårlige tegn....og at rikspolitik…

Illuminating Reads and Rants

Useful links

Development Python Basic talk and tutorial, comprehensive enough to get you started using Djenga Python Web Development: Understanding Django for Beginners Misc. geek If you ever have to explain codecs and video formats to a not-full-on-geek, this page has clarity and words that are like you know good words to explain the other words like...
http://lifehacker.com/5893250/whats-the-difference-between-all-these-video-formats-and-which-one-should-i-use

The best article I've ever read about architecture and the management of IT.
https://plus.google.com/112678702228711889851/posts/eVeouesvaVX

Peeking under the hood of Chrome browser reveals CPU hog

http://underhanded.xcott.com/

Great, funny non-techy guy testing out wtf bitcoins are