Hvorfor benytter ikke norske lovgivere seg mer av åpen data (en titt på Nosk Samfunnsvitenskapelig Tjeneste)

I land vi vanligvis liker å sammenligne oss med, særlig når vi føler vi er best, er det mulig å finne ut hvilke saker en folkevalgt politiker har fremmet og støttet. Slik kan vi i et moderne demokrati, hvor kompiskorrupsjon fortsatt regjerer byråkratiet mer enn regjeringen, ha åpenhet om politikk i praksis, og ta begrunnede valg når vi gir vår tillit til en som skal representere oss i lokal, regional og nasjonal politikk. De fremste forkjemperne for åpenhet og inkludering i den politiske prosess burde selvsagt være våre eksisterende politikere, men når man ser situasjonen slik den fremstår etter noe googling, banning og forbauselse - virker ikke norske politikere særlig interessert i å holde velgerne informert... I fjor åpnet data.stortinget.no med åpen data og eget API, og gjorde i det minste situasjonen noe bedre enn hva de som tidligere har hatt til oppgave å forvalte bl. a. våre representanters data, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste. De gir ikke data ved dørene, og jeg viser til et eksempel som kan antyde en noe sluttet brukerkrets :
Filene kan leveres for ulike statistikkpakker som f.eks. NSDstat, SPSS, SAS og Stata. Det er også mulig å bestille analyser (uenighetsindekser) eller utskrifter av enkeltvoteringer på papir.
NSD sin svært smertefulle web-fødsel kan muligens tilskrives at organisasjonen med ansvar for
å sikre dataformidling og tjenesteyting overfor forskningssektoren.
har vært ledet av samme mann siden "datatjenestens" siden unnfangelsen i 1971 , Bjørn Henrichsen, og selv med en årslønn godt over millionen, ville det vel være litt for mye å forlange at han (altså, direktøren for Norsk Samfunnsvitenskapelig datatjeneste) vil være noen proponent for åpenhet rundt disse data...som så mye annen informasjon om norsk byråkrati og bestemmelse, er det lille som er åpent av informasjon gjort så universelt ubrukelig som å bli presentert i PDF...

Teknisk småplukk

  • Søkefunksjonaliteten er gitt av Google, men er allikevel nede...kanskje en link til <a href="site:nsd.uib.no">søk hos nsd.uib.no</a> hadde vært mer nyttig?! 
Søk fungerer ikke hos NSD

  • Hvorfor har robots.txt "Disallow: /data/dataindex/"

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Trenger sosialdemokratiet en ren Katteetat, eller kan enevelde fra oldtiden snart males ferdig?!

Windows and Windows Defender : YOU coded it, so YOU get to protect us!

How do .NET developers celebrate Christmas?