Monday, 20 April 2015

Norsk poltikk - Kommunevalg 2015

Vi er et velfungerende sosialdemokrati, som i det store og hele ikke trenger vår input, og slik situasjonen er i dag,
særlig med tanke på en usikker europeisk fremtid (50% arbeidsledighet hos spanjoler under 25....det kan ikke skyves under stoler for alltid) bør det viktigste spørsmålet være å velge dyktige ledere, uavhengig av parti...realforskjellen mellom ytterste venstre og høyre på Stortinget er i mine øyne neglisjerbar.

Særlig gjelder dette i kommunevalg, jeg grøsser av tanken på at vi har 428 kommuner som alle er forpliktet til å levere et ganske omfattende tilbud til sine beboere....med takten på lønninger i det private, og en stadig mindre ideologisert hverdag, kan jeg ikke i min villeste fantasi se for meg at vi har nok dyktige folk med en oppriktig samfunnsinteresse og følelse av ansvar for stillingene...kompiskorrupsjon og uendelige statlige overføringer som ingen politikere ser ut til å ville ta seg bryet med å gjøre særlig gjennomsiktig er dårlige tegn....og at rikspolitikerne, de som virkelig burde brenne for å ville demokratisere samsfunnsprossessene, ikke akkurat har ligget i forkanten med å gjøre data om beslutningsprossesser, bevilninger og andre realpolitiske, lett xml-ifiserbare tilgjengelig på en fornuftig måte...

Så innen vi får ut fingeren med å ta et bredt krafttak (noen som neppe skjer uten en krise av WWII proposjoner) er det tryggeste å stemme ut i fra tanken om at det er lurt å ha mennesker som kan mer enn å lage overskrifter og være rene populister uten snev av samfunnsøkonomisk forståelse (les : FRP) til å styre skuta (les : dyktige folk finner man i AP, Høyre og til en viss grad også i V og SV (dog tør jeg ikke spå deres fremtid i et så dvaskt politisk klima))

Illuminating Reads and Rants

Thursday, 9 April 2015

Useful links

Development

Python

Basic talk and tutorial, comprehensive enough to get you started using Djenga

Python Web Development: Understanding Django for Beginners

 

Misc. geek

If you ever have to explain codecs and video formats to a not-full-on-geek, this page has clarity and words that are like you know good words to explain the other words like...
http://lifehacker.com/5893250/whats-the-difference-between-all-these-video-formats-and-which-one-should-i-use

The best article I've ever read about architecture and the management of IT.
https://plus.google.com/112678702228711889851/posts/eVeouesvaVX

Peeking under the hood of Chrome browser reveals CPU hog

http://underhanded.xcott.com/

Great, funny non-techy guy testing out wtf bitcoins are