Sunday, 28 April 2013

My saturday workout / trauma

Endomondo Cycling Workout: was out cycling 5.96 km in 41m:36s using Endomondo.

And when I arrived at home, flat out of breath and legs more acidic than the lakes in Chernobyl
I discovered that the plastic shopping bag I had spent many a kilojoule transporting on my handle bars
had gotten fed up with the beating and thrown the cold, delicious Coca Cola and the so-so, yet yummy enough, fish gratin / casserole / thingy of First Price origin out of a newly created hole in the bottom!

I must have looked a giant fool, coke bottle tumbling down the street, me biking at full power with Deftones in my ears....well, at least the bottle of ketchup I was going to make the fish gratin edible with, somehow stayed in the bag...so it must have happened pretty close, but no way was I going looking for it....probably stumble upon a drunken flock of young women who had seen the whole mishap/tragedy/well-I-got-something-to-write-about...

...and, the lock to the bike was in the bag, now not, so I didn't get my usual workout of going the stairs, had to bring the bike home, not bad for a saturday :-)

Wednesday, 24 April 2013

Studentsamskipnaden i Oslo, SiO, avdeling bolig - wtf? (work in progress)For å si det som det står på den fancy ringeklokken tilhørende SiO Sogn Studentbys høyblokk,
bygget i 2012 :
"Trykk for og ringe på"

Jeg forventer ikke at denne studentorganisasjonen skal gjøre alt riktig, men gang på gang viser de en så slepphendt, uengasjert og inkompetent "fasade" at jeg må lufte min frust..... 

I løpet av de ca. 45 dagene jeg har bodd her har jeg mottatt to mailer som begge kan tyde på at SiO ikke har hatt kontroll på at nybyggingen har vært av god kvalitet (finn ut noe om rutinene til SiO rundt utsetting og oppfølging av oppdrag + navn på subcontractors)

Først denne, som jeg ikke har hørt noe mer om - selv finner jeg det helt ok lydisolert, i allefall en enorm forbedring sammenlignet med nr 18...men det er vel nesten å forvente siden det vel er 60 år mellom de to bygningene ;-)

Til deg som bor i nye boliger i Sogn studentby

Vi har dessverre avdekket at lydnivået mellom boligene i de nye boligene på Sogn ikke er tilfredsstillende. Sammen med entreprenøren vil vi derfor foreta lydmålinger og eventuelt prøvemontere lydfeller i noen utvalgte boliger. 

Lydmålingene vil starte tirsdag 19. mars. Dersom det viser seg at målingene ikke er innenfor de rammer som er fastsatt, vil vi starte planleggingen av tiltak som må gjennomføres. Vi vil komme tilbake med ytterligere informasjon til deg.

Dette er en ”No reply” e-postadresse og det er ikke mulig å svare på denne henvendelsen. Vennligst ta kontakt med oss via www.sio.no/”Min side” eller via et av våre SiOsentre dersom du har spørsmål.
Vennlig hilsen
Studentboligene
  
To tenants in new accommodations in Sogn Student Village

Unfortunately, we have revealed that the sound level between the residences in the new buildings at Sogn is not satisfactory. On this basis we will, together with the contractor, conduct sound measurements and if applicable try installing silencers in selected residences.

The measurement will start Tuesday 19 March. If the measurement turns out to be outside the limits set, we will start the planning the necessary improvements. We will get back to you with further information. 

We apologize for any inconvenience this may cause for you.

Please note that this is a “No reply” e-mail address and it is not possible to reply to this e-mail. If you have any questions please contact us at www.sio.no“My page” or contact one of our SiOcenters.

Kind regards
Student Housing

Og så denne, som vel indikerer at beboerne har hatt strøm på SiO sin regning frem til 1/4-2013, beklageligvis blir det kun 14 dager for meg...men alle kroner teller, særlig når man bor hos SiO...(a bit harsh?)

Til deg som bor i Rolf E. Stenersens allé 38 A

Det er energileverandøren BKK som avleser og fakturer energi for bygget du bor i på oppdrag fra SiO Bolig. På grunn av tekniske problemer har ikke BKK hatt mulighet til å lese av alle målerne som gir grunnlag for fakturering av energi i ditt bygg. Dette har ført til at de heller ikke har kunnet gjennomføre fakturering av forbruket til deg som leietaker. Det har vært jobbet intenst med saken og de tekniske utfordringene er nå løst.  Fra 1. april har vi korrekte måleravlesinger som grunnlag for fakturering

I perioden frem til 1. april mangler vi altså måledata. Dette er beklagelig, og for at dette ikke skal få økonomiske konsekvenser for deg som leietaker har vi besluttet at du ikke skal betale for energi som er forbrukt før 1. april 2013. 

Fra 1. april vil alle bli fakturert for energi av BKK i henhold til sitt forbruk. Faktureringen vil skje på etterskudd og første faktura vil bli distribuert i løpet av mai.

Vi beklager de tekniske utfordringene som har vært, og at det har tatt tid å finne ut av saken før vi kunne gi endelig tilbakemelding om hva som skjer i forbindelse med fakturering av energi. Vi håper at du finner løsningen tilfredsstillende, og at du trives i din studentbolig.

Dette er en ”No reply” e-postadresse og det er ikke mulig å svare på denne henvendelsen. Vennligst ta kontakt med oss viawww.sio.no/Min Side eller via et av våre SiOsentre dersom du har spørsmål.

Vennlig hilsen
SiO bolig

Media


Morten Bergfall

Over en periode på over 10 år har jeg fått et skråblikk inn i SiOs utleiedrift gjennom egne og andres boforhold; og jeg må dessverre si at det for meg virker som en skute uten mål, sjømenn eller flyteevne...og de setter jo allerede ut f. eks. inkasso til private, også dette på en måte som får enhver privat utleier jeg har hatt med å gjøre som en fornuftig sjel...
Alt blir sakte men sikkert solgt ut fra det offentlige - og ingen har oversikt nå, og ingen sørger heller for å opprette gode oppsynsordninger drevet av dyktige, samfunnsengasjerte og markedskompenserte mennesker...
Kompiskorrupsjonen eller profittering på fellesskapets regning blir like ille føler jeg, og åpenhet rundt prosessene er den eneste veien å gå (hvis sos-demoen vår skal kunne overleve...)
Tuesday, 23 April 2013

Goodbye, and thanks for all the tabs, Opera

As a Norwegian and a long time Opera user turned developer, I've had a long, colorful and until a year or so back, a faithful relationship.

I remember the way it made me feel like I was getting just a little bit more from what was then a world where hardware and baud challenged....

It seems like ludicrous now, did I really use a browser covering a sizable part of my screen real estate for ads? And as the years have gone, I've always felt that Opera was that one sweet Norwegian geek pride, and that Jon Stephenson von Tetzchner has been a safeguard for the ever changing and scary browser market....even to the point that I invested my student load in Opera shares...

Turns out I wasn't wrong in fearing what would happen with the creator and parent of Opera gone...I think it's timing was shrewdly aligned with what almost seems like a reality now, Opera's demise on everything but fridges! 

I've never ever been remotely close to working on a project that had any sort of "version-skipping-feature" before, so maybe I'm missing something, but it feels like you've been bullied, or are ashamed for something....

This was originally published here :
http://my.opera.com/ODIN/blog/2013/03/05/opera-14-beta-for-android-is-out?cid=106767332&startidx=50#comment106767332

A free idea from me to thee, NOFX

more NOFXivision! just get an intern, stream it, beam it, I'd gladly pay 5$ for a live show with soundboard audio, ok-ish sound and some of that banter we all love so much  It's come to the point where I can recite Backstage Passport...and I'm not eidetic! (might be hyperbolic though)

Monday, 1 April 2013

Xbox 360 Live Games - bang for my buck

Poker Night 2 (800 points)
must be the worst poker iteration I've ever come across, at a screen or table... the mini game poker in Red Dead Redemption is addictive and likely to cause seizures of excitement compared to this, just some old characters from different Xbox titles (I won't bother with the names, it really doesn't matter...) who yammer on with no skip functionality, and though I only played two hands before I took upon myself to warn you not to even try this, it doesn't seem to be any real poker "engine" either... it's no poker game, it's an old-man stand-up fart-joke game! 800 points....Zynga Poker is probably better....stay away!

I'd rather break my controller than start the demo again...

Dust - An Elysian Tale (1200 points)
Though it's gotten a crazy amount of 10's and such over at Metacritic, this is nothing to bother yourself with. This game brings nothing new to a genre that had it's peak sometime about when Schwarzenegger and Van Damme were considered actors, the 2D shoot-it-all, and though the game brings very responsive controls and nice enough creatures to kill, it's just the same old blur...might as well play frogger with your frying pan.